پایگاه مقاومت بسیج شهید امیر منظمی
 
چهارشنبه 01 اسفند 1397 -

رای به سایت :
96
محبوب

محمود پالیزبان

تاریخ شهادت:  1363-03-03
محل شهادت:  آزادی خرمشهر

فرزند کریم متولد 1344 در سال 3/3/61 در آزادی خرمشهر به شهادت رسید.فرزند چهارم خانواده بود. قطعه 26 ردیف 51 شماره 38. پدر شهید فوت شده است.