پایگاه مقاومت بسیج شهید امیر منظمی
 
شنبه 04 آذر 1396 -

رای به سایت :
92
محبوب

شهید باقر کشاورز

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  

مجرد، بسیجی ، این شهید در  قطعه 28 به خاک سپرده شده است و پدر ومادر شهید فوت شده اند