تاریخ : چهارشنبه 13 تير 07:29
کد خبر : 700382
سرویس خبری : عکس خبری
 

مسولین پایگاه شهید منظمی از خانواده ی معظم شهدا: شهید سلیمان خدابنده لو و همچنین عباس و حسن حاجی لودیدار کردند

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید امیر منظمی  حوزه 224 دیانت  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،مسولین پایگاه شهید منظمی از خانواده های معظمشهدا :  شهید سلیمان خدابنده لو و همچنین عباس و حسن حاجی لو دیدار کردند و از آنهاتقدیر به عمل آمد.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ