پایگاه مقاومت بسیج شهید داود احقاقی
 
پنجشنبه 27 دي 1397 -

رای به سایت :
76
محبوب

تابستان امسال خود را هرگز فراموش نخواهید کرد.
تابستان امسال خود را هرگز فراموش نخواهید کرد.
    تاریخ› سه شنبه 16 تير 1394 - 08:45

کلاسهای تابستانی پایگاه شهید احقاقی برای حلقه های صالحین و بسیجیان برگزار می شود.

RSS