پایگاه مقاومت بسیج شهید داود احقاقی
 
پنجشنبه 30 فروردين 1397 -

رای به سایت :
67
محبوب

تابستان امسال خود را هرگز فراموش نخواهید کرد.
تابستان امسال خود را هرگز فراموش نخواهید کرد.
    تاریخ› سه شنبه 16 تير 1394 - 04:15

کلاسهای تابستانی پایگاه شهید احقاقی برای حلقه های صالحین و بسیجیان برگزار می شود.

RSS