پایگاه مقاومت بسیج شهید عبدالله صفری
 
چهارشنبه 07 فروردين 1398 -

رای به سایت :
189
محبوب

شهید عبدالله صفری

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  

پایگاه بسیج خواهران شهید صفری به نام این شهید می باشد