قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید عبدالله صفری
 
یکشنبه 28 مرداد 1397 -

رای به سایت :
152
محبوب

شهید عبدالله صفری

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  

پایگاه بسیج خواهران شهید صفری به نام این شهید می باشد