پایگاه مقاومت بسیج شهید عبدالله صفری
 
شنبه 03 فروردين 1398 -

رای به سایت :
189
محبوب

شهید محسن نجفی

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  

پایگاه شهید صفری واقع در کوچه شهید محسن نجفی واقع است