قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید عبدالله صفری
 
یکشنبه 28 مرداد 1397 -

رای به سایت :
152
محبوب

شهید محسن نجفی

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  

پایگاه شهید صفری واقع در کوچه شهید محسن نجفی واقع است