پایگاه مقاومت بسیج شهید عبدالله صفری
 
دوشنبه 28 خرداد 1397 -

رای به سایت :
143
محبوب

شهید محسن نجفی

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  

پایگاه شهید صفری واقع در کوچه شهید محسن نجفی واقع است