تاریخ : پنجشنبه 14 تير 20:49
کد خبر : 700715
سرویس خبری : عکس خبری
 

دیدار با مادر شهیدان مشایخی

دیدار با مادر شهیدان مشایخی

اعضای پایگاه شهید عسگری به دیدن مادر شهیدان مشایخی رفتند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ