تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 00:34
کد خبر : 659538
سرویس خبری : عکس خبری
 

اردو امامزاده صالح در تاریخ 96/11/18توسط بسیج خواهران برگزار شد.

اردو امامزاده صالح در تاریخ 96/11/18توسط بسیج خواهران برگزار شد.

اردو امامزاده صالح در تاریخ 96/11/18توسط بسیج خواهران برگزار شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید علی شاه آبادی  حوزه 224 دیانت  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،اردو امامزاده صالح در تاریخ 96/11/18توسط بسیج خواهران برگزار شد.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ