پایگاه مقاومت بسیج شهید رفیقایی
 
پنجشنبه 24 آبان 1397 -

رای به سایت :
88
محبوب

شهید هوشنگ رفیقایی

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  اهواز