تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 02:13
کد خبر : 696239
سرویس خبری : پوستر
 

پوستری بمناست سه شنبه های مهدوی طراحی و منتشر شد

پوستری بمناست سه شنبه های مهدوی طراحی و منتشر شد

واحد فرهنگی پایگاه شهید رفیقایی پوستری در راستای طرح سه شنبه های مهدوی طراحی و منتشر کرد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید رفیقایی  حوزه 224 دیانت  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ، واحد فرهنگی پایگاه شهید رفیقایی پوستری در راستای طرح سه شنبه های مهدوی طراحی و منتشر کرد.موضوع این هفته دستور امام زمان (عج) مبنی بر رجوع به فقیهان مخلص در زمان غیبت بود.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ