پایگاه مقاومت بسیج شهید رفیقایی
 
یکشنبه 31 تير 1397 -

رای به سایت :
86
محبوب
کلاس تدبر در قرآن کریم برگزار گردید
کلاس تدبر در قرآن کریم برگزار گردید

کلاس تدبر در قرآن کریم ویژه ی جوانان در پایگاه مقاومت بسیج شهید رفیقایی گردید.

1397/04/12 21:28