پایگاه مقاومت بسیج شهید رفیقایی
 
یکشنبه 27 آبان 1397 -

رای به سایت :
88
محبوب
کلاس تدبر در قرآن کریم برگزار گردید
کلاس تدبر در قرآن کریم برگزار گردید

کلاس تدبر در قرآن کریم ویژه ی جوانان در پایگاه مقاومت بسیج شهید رفیقایی گردید.

1397/04/13 01:58