پایگاه مقاومت بسیج شهیدان حاج محمدی
 
جمعه 30 شهريور 1397 -

رای به سایت :
90
محبوب

مراسم اختتامیه
مراسم اختتامیه
    تاریخ› جمعه 27 شهريور 1394 - 04:30

مراسم اختتامیه انجام شد.

تقدیر و تشکر از ورزشکاران
قهرمانان افتخار افریدند
تقدیر و تشکر از ورزشکاران
    تاریخ› شنبه 22 آذر 1393 - 13:46

افتخار افرینان تشکر

RSS