پایگاه مقاومت بسیج شهیدان حاج محمدی
 
سه شنبه 27 آذر 1397 -

رای به سایت :
90
محبوب

نشست عقیدتی سیاسی
نشست عقیدتی سیاسی
    تاریخ› سه شنبه 06 شهريور 1397 - 00:01

برگزاری نشست عقیدتی سیاسی برای عموم

نشست  سیاسی
نشست سیاسی
    تاریخ› چهارشنبه 02 خرداد 1397 - 02:59

نسشت سیاسی در حلقه ی سیاسی پایگاه

شرکت اعضا ی گردان جلسه عملیات
شرکت اعضا ی گردان جلسه عملیات
    تاریخ› پنجشنبه 21 دي 1396 - 01:33

شرکت اعضا ی گردان جلسه عملیات

نشست سیاسی
نشست سیاسی
    تاریخ› جمعه 01 دي 1396 - 20:49

نشست سیاسی اعضای پایگاه

RSS