پایگاه مقاومت بسیج شهیدان حاج محمدی
 
چهارشنبه 28 شهريور 1397 -

رای به سایت :
90
محبوب

نشست عقیدتی سیاسی
نشست عقیدتی سیاسی
    تاریخ› دوشنبه 05 شهريور 1397 - 19:31

برگزاری نشست عقیدتی سیاسی برای عموم

نشست  سیاسی
نشست سیاسی
    تاریخ› سه شنبه 01 خرداد 1397 - 22:29

نسشت سیاسی در حلقه ی سیاسی پایگاه

شرکت اعضا ی گردان جلسه عملیات
شرکت اعضا ی گردان جلسه عملیات
    تاریخ› چهارشنبه 20 دي 1396 - 22:03

شرکت اعضا ی گردان جلسه عملیات

نشست سیاسی
نشست سیاسی
    تاریخ› جمعه 01 دي 1396 - 17:19

نشست سیاسی اعضای پایگاه

RSS