تاریخ : چهارشنبه 20 دي 17:55
کد خبر : 638085
سرویس خبری : سبک زندگی
 

گارگاه آسیب شناسی خانواده

گارگاه آسیب شناسی خانواده

تشکیل گارگاه آسیب شناسی خانواده در پایگاه

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهیدان حاج محمدی  حوزه 224 دیانت  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،تشکیل گارگاه آسیب شناسی خانواده در پایگاه با سخنرانی خانم دکتر منصوری

 

 

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ