تاریخ : چهارشنبه 20 دي 18:15
کد خبر : 638094
سرویس خبری : سبک زندگی
 

نشست بصیرتی

نشست بصیرتی

تشکیل نشست بصیرتی وکلاس سبک زندگی

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهیدان حاج محمدی  حوزه 224 دیانت  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،تشکیل نشست بصیرتی وکلاس سبک زندگی در پایگاه

 

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ