تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 11:32
کد خبر : 657903
سرویس خبری : سلامت
 

پیشگیری از آسیب های خانواده

پیشگیری از آسیب های خانواده

تشکیل کارگاه پیشگیری از آسیب های خانواده

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهیدان حاج محمدی  حوزه 224 دیانت  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،کارگاه پیشگیری از آسیبها در خانواده

 

 

 

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ