تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 18:26
کد خبر : 695788
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

تقدیر از سرگروهان حلقه  های صالحین و معلمان فرهنگی به عمل آمد.

تقدیر از سرگروهان حلقه های صالحین و معلمان فرهنگی به عمل آمد.

به مناسبت روز معلم از سرگروهان حلقه های صالحین و معلمان فرهنگی تقدیر به عمل آمد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع)  حوزه 222 ولایت  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،پایگاه امام حسین (ع) حوزه ی 222 ولایت به مناسبت روز معلم از سرگروهان حلقه  های صالحین و معلمان فرهنگی تقدیر به عمل آورد.





سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ