تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 19:30
کد خبر : 695796
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

پایگاه حسین (ع) اردوی کاشان برگزار کرد.

پایگاه حسین (ع) اردوی کاشان برگزار کرد.

پایگاه حسین (ع) حوزه 222 ولایت اردوی کاشان برگزار کرد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع)  حوزه 222 ولایت  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،پایگاه حسین (ع) حوزه 222 ولایت اردوی زیارتی و سیاحتی کاشان در تاریخ 97/02/23 برگزار کرد.

در این اردو شرکت کنندگاه به محل گلاب گیری و زیارت آقا علی عباس و نیاسر رفتند .

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ