تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 20:01
کد خبر : 695802
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

پایگاه امام حسین (ع) در اخرین سه شنبه ماه شعبان مناجات شعبانیه برگزار کرد .

پایگاه امام حسین (ع) در اخرین سه شنبه ماه شعبان مناجات شعبانیه برگزار کرد .

پایگاه امام حسین (ع) حوزه 222 ولایت در اخرین سه شنبه ماه شعبان مناجات شعبانیه برگزار کرد .

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع)  حوزه 222 ولایت  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،پایگاه امام حسین (ع) حوزه 222 ولایت در اخرین سه شنبه ماه شعبان مورخ 97/02/25 مناجات شعبانیه برگزار کرد .

سخنران : خانم مجنونی

تعداد شرکت کنندگان : 50 نفر

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ