تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 20:42
کد خبر : 695811
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

پایگاه امام حسین (ع) به مناسبت میلاد امام حسن (ع) افطاری داد.

پایگاه امام حسین (ع) به مناسبت میلاد امام حسن (ع) افطاری داد.

پایگاه امام حسین (ع) حوزه 222 ولایت به مناسبت میلاد امام حسن (ع) افطاری داد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع)  حوزه 222 ولایت  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،پایگاه امام حسین (ع) حوزه 222 ولایت به مناسبت میلاد امام حسن (ع) افطاری داد.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ