قسم | برچسب ها › حرم شاه عبد العظیم
   
پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع)
 
چهارشنبه 24 مرداد 1397 -

رای به سایت :
9
محبوب
اردوی زیارتی حرم شاه عبدالعظیم حسنی برگزار شد .
اردوی زیارتی حرم شاه عبدالعظیم حسنی برگزار شد .

اردوی زیارتی حرم شاه عبدالعظیم حسنی توسط پایگاه امام حسین (ع) برگزار شد .

1397/03/22 20:45