پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع)
 
شنبه 04 اسفند 1397 -

رای به سایت :
9
محبوب
پایگاه امام حسین (ع) در اخرین سه شنبه ماه شعبان مناجات شعبانیه برگزار کرد .
پایگاه امام حسین (ع) در اخرین سه شنبه ماه شعبان مناجات شعبانیه برگزار کرد .

پایگاه امام حسین (ع) حوزه 222 ولایت در اخرین سه شنبه ماه شعبان مناجات شعبانیه برگزار کرد .

1397/03/20 20:01
ایستگاه صلواتی و ایستگاه نقاشی به مناسبت نیمه شعبان برپا شد.
ایستگاه صلواتی و ایستگاه نقاشی به مناسبت نیمه شعبان برپا شد.

ایستگاه صلواتی و ایستگاه نقاشی توسط پایگاه امام حسین (ع) به مناسبت نیمه شعبان برپا شد.

1397/03/20 17:55
پایگاه امام حسین (ع) جشنواره ورزشی برگزار کرد .
پایگاه امام حسین (ع) جشنواره ورزشی برگزار کرد .

پایگاه امام حسین (ع) حوزه ۲۲۲ولایت به مناسبت نیمه شعبان جشنواره ورزشی برگزار کرد.

1397/02/11 20:01
نیمه شعبان
نیمه شعبان

روز نیمه شعبان ایستگاه نقاشی و گریم برای بچه ها در پایگاه امام حسین (ع) برپا شد.

1396/02/23 13:00
جشن نیمه شعبان
جشن نیمه شعبان

به مناسبت نیمه شعبان پنج شنبه مورخ 96/02/21 جشنی در مسجد امام حسین(ع) برگزار شد .

1396/02/22 21:50