پایگاه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)
 
چهارشنبه 04 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
1214
محبوب

محسن بهرامی

تاریخ شهادت:  1364-11-24
محل شهادت:  فاو

قسمتی از وصیت نامه شهید:
ما از مرگ میترسیم چون خانه دنیا را آباد کرده ایم و خانه آخرت را درک نکردیم. آنقدر از خدا دور شده ایم که برای حرف زدن با ایشان مجبور می شویم فقط در دعاها راز و نیاز کنیم، آنهم آنقدر سعی میکنیم تا لحظه ای ارتباط برقرار کنیم ولی بازهم نمی شود.