تاریخ : دوشنبه 21 آبان 09:45
کد خبر : 722691
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

نظارت از پیش دبستانی

نظارت از پیش دبستانی

معاونت محترم قرآن وعترت ناحیه جهت نظارت .ازپیش دبستانی بازدیدکرد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)  حوزه 222 ولایت  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،در روز دوشنبه 7 آبان ماه معاونت محترم قرآن وعترت ناحیه سرکار خانم فراهانی جهت نظارت .ازپیش دبستانی بازدیدکرد

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ