پایگاه امام علی النقی (ع)
 
پنجشنبه 02 فروردين 1397 -

رای به سایت :
146
محبوب
عید با شهدای گمنام96/12/29
عید با شهدای گمنام96/12/29
    تاریخ› دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02:43

مراسم عید با شهدای گمنام برگزار میشود.

جلسه حلقه شوراء96/12/28
جلسه حلقه شوراء96/12/28
    تاریخ› دوشنبه 28 اسفند 1396 - 01:51

جلسه حلقه شوراء پایگاه مقاومت بسیج امام علی النقی(ع)برگزار شد.

سلسله جلسات اخلاقی ایت الله موسوی هشترودی96/12/25
سلسله جلسات اخلاقی ایت الله موسوی هشترودی96/12/25
    تاریخ› جمعه 25 اسفند 1396 - 22:08

مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی در مسجد امام علی النقی(ع) برگزار شد.

فوتبال هفتگی96/12/24
فوتبال هفتگی96/12/24
    تاریخ› پنجشنبه 24 اسفند 1396 - 17:50

فوتبال هفتگی برگزار شد.

جلسه دیداریاران96/12/23
جلسه دیداریاران96/12/23
    تاریخ› چهارشنبه 23 اسفند 1396 - 21:48

جلسه دیداریاران برگزار شد.

سلسله جلسات اخلاقی ایت الله موسوی هشترودی96/12/18
سلسله جلسات اخلاقی ایت الله موسوی هشترودی96/12/18
    تاریخ› شنبه 19 اسفند 1396 - 01:38

مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی در مسجد امام علی النقی(ع) برگزار شد.

فوتبال هفتگی96/12/17
فوتبال هفتگی96/12/17
    تاریخ› پنجشنبه 17 اسفند 1396 - 20:24

فوتبال هفتگی برگزار شد.

جلسه دیداریاران96/12/16
جلسه دیداریاران96/12/16
    تاریخ› پنجشنبه 17 اسفند 1396 - 12:30

جلسه دیداریاران برگزار شد.

مراسم سومین و هفتمین روز تدفین شهدای گمنام
مراسم سومین و هفتمین روز تدفین شهدای گمنام
    تاریخ› دوشنبه 14 اسفند 1396 - 21:53

مراسم سومین و هفتمین روز تدفین شهدای گمنام دفاع مقدس بر گزار میشود.

مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی96/12/13
مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی96/12/13
    تاریخ› یکشنبه 13 اسفند 1396 - 03:34

مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی در پارک کوکب برگزار شد.

مراسم تشیع و تدفین دو شهید گمنام دفاع مقدس96/12/13
مراسم تشیع و تدفین دو شهید گمنام دفاع مقدس96/12/13
    تاریخ› یکشنبه 13 اسفند 1396 - 02:30

مراسم تشیع و تدفین دو شهید گمنام دفاع مقدس در پارک کوکب برگزار شد.

قرائت هفتگی زیارت عاشورا96/12/12
قرائت هفتگی زیارت عاشورا96/12/12
    تاریخ› پنجشنبه 10 اسفند 1396 - 20:45

قرائت هفتگی زیارت عاشورا در مسجد امام علی النقی(ع)برگزار شد.

آماده سازی مزار دو شهید گمنام96/12/12
آماده سازی مزار دو شهید گمنام96/12/12
    تاریخ› پنجشنبه 10 اسفند 1396 - 20:04

آماده سازی مزار دو شهید گمنام در پارک کوکب

جلسه دیداریاران96/12/9
جلسه دیداریاران96/12/9
    تاریخ› چهارشنبه 09 اسفند 1396 - 21:24

جلسه دیدار یاران برگزار شد.

تشیع و تدفین پیکر پاک دو شهید گمنام دفاع مقدس
تشیع و تدفین پیکر پاک دو شهید گمنام دفاع مقدس
    تاریخ› یکشنبه 06 اسفند 1396 - 23:59

مراسم تشیع و تدفین پیکر پاک دو شهید گمنام دفاع مقدس برگزار میشود.

مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی96/12/4
مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی96/12/4
    تاریخ› جمعه 04 اسفند 1396 - 20:55

مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی در مسجد امام علی النقی(ع) برگزار شد.

فوتبال هفتگی96/12/3
فوتبال هفتگی96/12/3
    تاریخ› پنجشنبه 03 اسفند 1396 - 20:05

فوتبال هفتگی برگزار شد.

جلسه دیدار یاران چهارشنبه96/12/2
جلسه دیدار یاران چهارشنبه96/12/2
    تاریخ› چهارشنبه 02 اسفند 1396 - 22:00

جلسه دیدار یاران چهارشنبه96/12/2 با سخنرانی استاد باقرزاده برگزار شد

اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء همراه با عزاداری و سخنرانی
اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء همراه با عزاداری و سخنرانی
    تاریخ› چهارشنبه 02 اسفند 1396 - 21:54

اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء همراه با عزاداری و سخنرانی در مسجد امام علی النقی(ع) برگزار شد.

دسته عزاداری به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)
دسته عزاداری به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)
    تاریخ› چهارشنبه 02 اسفند 1396 - 21:38

دسته عزاداری به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) برگزار شد.

1 2 3 4... 20