قسم | برچسب ها › جلسه
   
پایگاه امام علی النقی (ع)
 
چهارشنبه 31 مرداد 1397 -

رای به سایت :
149
محبوب
جلسه دیداریاران96/11/25
جلسه دیداریاران96/11/25

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/11/25 17:50
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/10/23 15:34
جلسه دیداریاران 96/10/13
جلسه دیداریاران 96/10/13

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/10/15 11:09
جلسه دیداریاران 96/10/6
جلسه دیداریاران 96/10/6

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/10/15 11:05
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران برگزار شد .

1396/09/22 17:35
فوتبال هفتگی
فوتبال هفتگی

فوتبال هفتگی برگزار شد .

1396/09/18 19:31
جلسه دیداریاران 96/9/8
جلسه دیداریاران 96/9/8

جلسه دیدارایاران برگزار شد .

1396/09/18 17:24
جلسه دیداریاران 96/8/17
جلسه دیداریاران 96/8/17

جلسه دیداریاران مورخ 96/8/17 برگزار شد.

1396/09/10 09:20
سرکشی از پایگاه
سرکشی از پایگاه

سرکشی از معاونت های پایگاه امام علی النقی (ع).

1396/09/10 08:55
جلسه دیداریاران 96/9/1
جلسه دیداریاران 96/9/1

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/09/08 15:23
جلسه دیداریاران 96/8/3
جلسه دیداریاران 96/8/3

این را بخاطر داشته باشید که هیچوقت محرم و سفر از یاد مردم جهان نخواهد رفت.

1396/08/14 15:34
جلسه دیداریاران 96/8/10
جلسه دیداریاران 96/8/10

تا میتوانید علم بیاموزید که هرچه از دنیای علم بیاموزید یک قطره از دریا است.

1396/08/13 15:14
جلسه دیداریاران 96/7/26
جلسه دیداریاران 96/7/26

سخنرانی با حضور استاد باقرزاده.

1396/08/09 16:50
 جلسه اخلاق و احکام
جلسه اخلاق و احکام

در این دنیا داشتن اخلاق یکی از مهم ترین چیز هاست.

1396/07/30 17:29
جلسه دیدار یاران 96/5/31
جلسه دیدار یاران 96/5/31

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/07/30 16:41
جلسه دیدار یاران 96/5/24
جلسه دیدار یاران 96/5/24

جلسه دیداریاران برگزار شد .

1396/07/30 16:37
جلسه دیدار با اولیاء برگزار شد
جلسه دیدار با اولیاء برگزار شد

جلسه دیدار با اولیاء حلقه تربیت بین متولدین80 الی 82 برگزار شد.

1396/05/16 17:01
جلسه هفتگی هیئت قاسم بن الحسن (ع)
جلسه هفتگی هیئت قاسم بن الحسن (ع)

جلسه هفتگی هیئت قاسم بن الحسن (ع) در مورخ 1396/4/18

1396/04/20 17:10
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران در مورخ 1396/4/14

1396/04/20 12:58
دیداریاران
دیداریاران

دیداریاران

1396/03/18 17:22

1 2