پایگاه امام علی النقی (ع)
 
دوشنبه 26 آذر 1397 -

رای به سایت :
152
محبوب
جلسه دیداریاران96/11/25
جلسه دیداریاران96/11/25

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/11/25 21:20
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/10/23 19:04
جلسه دیداریاران 96/10/13
جلسه دیداریاران 96/10/13

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/10/15 14:39
جلسه دیداریاران 96/10/6
جلسه دیداریاران 96/10/6

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/10/15 14:35
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران برگزار شد .

1396/09/22 21:05
جلسه دیداریاران 96/9/8
جلسه دیداریاران 96/9/8

جلسه دیدارایاران برگزار شد .

1396/09/18 20:54
جلسه دیداریاران 96/8/17
جلسه دیداریاران 96/8/17

جلسه دیداریاران مورخ 96/8/17 برگزار شد.

1396/09/10 12:50
جلسه دیداریاران 96/9/1
جلسه دیداریاران 96/9/1

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/09/08 18:53
جلسه دیداریاران 96/8/3
جلسه دیداریاران 96/8/3

این را بخاطر داشته باشید که هیچوقت محرم و سفر از یاد مردم جهان نخواهد رفت.

1396/08/14 19:04
جلسه دیداریاران 96/8/10
جلسه دیداریاران 96/8/10

تا میتوانید علم بیاموزید که هرچه از دنیای علم بیاموزید یک قطره از دریا است.

1396/08/13 18:44
جلسه دیداریاران 96/7/26
جلسه دیداریاران 96/7/26

سخنرانی با حضور استاد باقرزاده.

1396/08/09 20:20
جلسه دیدار یاران 96/5/31
جلسه دیدار یاران 96/5/31

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/07/30 20:11
جلسه دیدار یاران 96/5/24
جلسه دیدار یاران 96/5/24

جلسه دیداریاران برگزار شد .

1396/07/30 20:07
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران در مورخ 1396/4/14

1396/04/20 17:28
دیداریاران
دیداریاران

دیداریاران

1396/03/18 21:52
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران

1396/03/13 06:05
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران چهارشنبه مورخ 1396/2/27

1396/02/27 22:17
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران چهارشنبه 1396/2/20

1396/02/23 18:49
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران این هفته با حضور جناب آقای دکتر شعیبی تحلیل گر سیاسی

1396/02/14 22:36
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران در تاریخ 1396/2/6

1396/02/07 22:09

1 2