قسم | برچسب ها › دیداریاران
   
پایگاه امام علی النقی (ع)
 
چهارشنبه 31 مرداد 1397 -

رای به سایت :
149
محبوب
جلسه دیداریاران96/11/25
جلسه دیداریاران96/11/25

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/11/25 17:50
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/10/23 15:34
جلسه دیداریاران 96/10/13
جلسه دیداریاران 96/10/13

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/10/15 11:09
جلسه دیداریاران 96/10/6
جلسه دیداریاران 96/10/6

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/10/15 11:05
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران برگزار شد .

1396/09/22 17:35
جلسه دیداریاران 96/9/8
جلسه دیداریاران 96/9/8

جلسه دیدارایاران برگزار شد .

1396/09/18 17:24
جلسه دیداریاران 96/8/17
جلسه دیداریاران 96/8/17

جلسه دیداریاران مورخ 96/8/17 برگزار شد.

1396/09/10 09:20
جلسه دیداریاران 96/9/1
جلسه دیداریاران 96/9/1

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/09/08 15:23
جلسه دیداریاران 96/8/3
جلسه دیداریاران 96/8/3

این را بخاطر داشته باشید که هیچوقت محرم و سفر از یاد مردم جهان نخواهد رفت.

1396/08/14 15:34
جلسه دیداریاران 96/8/10
جلسه دیداریاران 96/8/10

تا میتوانید علم بیاموزید که هرچه از دنیای علم بیاموزید یک قطره از دریا است.

1396/08/13 15:14
جلسه دیداریاران 96/7/26
جلسه دیداریاران 96/7/26

سخنرانی با حضور استاد باقرزاده.

1396/08/09 16:50
جلسه دیدار یاران 96/5/31
جلسه دیدار یاران 96/5/31

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/07/30 16:41
جلسه دیدار یاران 96/5/24
جلسه دیدار یاران 96/5/24

جلسه دیداریاران برگزار شد .

1396/07/30 16:37
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران در مورخ 1396/4/14

1396/04/20 12:58
دیداریاران
دیداریاران

دیداریاران

1396/03/18 17:22
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران

1396/03/13 01:35
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران چهارشنبه مورخ 1396/2/27

1396/02/27 17:47
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران چهارشنبه 1396/2/20

1396/02/23 14:19
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران این هفته با حضور جناب آقای دکتر شعیبی تحلیل گر سیاسی

1396/02/14 18:06
جلسه دیداریاران
جلسه دیداریاران

جلسه دیداریاران در تاریخ 1396/2/6

1396/02/07 17:39

1 2