پایگاه امام علی النقی (ع)
 
شنبه 26 اسفند 1396 -

رای به سایت :
146
محبوب
سلسله جلسات اخلاقی ایت الله موسوی هشترودی96/12/25
سلسله جلسات اخلاقی ایت الله موسوی هشترودی96/12/25

مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی در مسجد امام علی النقی(ع) برگزار شد.

1396/12/25 18:38
فوتبال هفتگی96/12/24
فوتبال هفتگی96/12/24

فوتبال هفتگی برگزار شد.

1396/12/24 14:20
جلسه دیداریاران96/12/23
جلسه دیداریاران96/12/23

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/12/23 18:18
سلسله جلسات اخلاقی ایت الله موسوی هشترودی96/12/18
سلسله جلسات اخلاقی ایت الله موسوی هشترودی96/12/18

مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی در مسجد امام علی النقی(ع) برگزار شد.

1396/12/18 22:08
فوتبال هفتگی96/12/17
فوتبال هفتگی96/12/17

فوتبال هفتگی برگزار شد.

1396/12/17 16:54
جلسه دیداریاران96/12/16
جلسه دیداریاران96/12/16

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/12/17 09:00
مراسم سومین و هفتمین روز تدفین شهدای گمنام
مراسم سومین و هفتمین روز تدفین شهدای گمنام

مراسم سومین و هفتمین روز تدفین شهدای گمنام دفاع مقدس بر گزار میشود.

1396/12/14 18:23
مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی96/12/13
مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی96/12/13

مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی در پارک کوکب برگزار شد.

1396/12/13 00:04
مراسم تشیع و تدفین دو شهید گمنام دفاع مقدس96/12/13
مراسم تشیع و تدفین دو شهید گمنام دفاع مقدس96/12/13

مراسم تشیع و تدفین دو شهید گمنام دفاع مقدس در پارک کوکب برگزار شد.

1396/12/12 23:00
قرائت هفتگی زیارت عاشورا96/12/12
قرائت هفتگی زیارت عاشورا96/12/12

قرائت هفتگی زیارت عاشورا در مسجد امام علی النقی(ع)برگزار شد.

1396/12/10 17:15
آماده سازی مزار دو شهید گمنام96/12/12
آماده سازی مزار دو شهید گمنام96/12/12

آماده سازی مزار دو شهید گمنام در پارک کوکب

1396/12/10 16:34
جلسه دیداریاران96/12/9
جلسه دیداریاران96/12/9

جلسه دیدار یاران برگزار شد.

1396/12/09 17:54
تشیع و تدفین پیکر پاک دو شهید گمنام دفاع مقدس
تشیع و تدفین پیکر پاک دو شهید گمنام دفاع مقدس

مراسم تشیع و تدفین پیکر پاک دو شهید گمنام دفاع مقدس برگزار میشود.

1396/12/06 20:29
مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی96/12/4
مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی96/12/4

مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی در مسجد امام علی النقی(ع) برگزار شد.

1396/12/04 17:25
فوتبال هفتگی96/12/3
فوتبال هفتگی96/12/3

فوتبال هفتگی برگزار شد.

1396/12/03 16:35
جلسه دیدار یاران چهارشنبه96/12/2
جلسه دیدار یاران چهارشنبه96/12/2

جلسه دیدار یاران چهارشنبه96/12/2 با سخنرانی استاد باقرزاده برگزار شد

1396/12/02 18:30
اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء همراه با عزاداری و سخنرانی
اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء همراه با عزاداری و سخنرانی

اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء همراه با عزاداری و سخنرانی در مسجد امام علی النقی(ع) برگزار شد.

1396/12/02 18:24
دسته عزاداری به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)
دسته عزاداری به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)

دسته عزاداری به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) برگزار شد.

1396/12/02 18:08
مراسم شام شهادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها
مراسم شام شهادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها

مراسم شام شهادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها در ورزشگاه شهید فراهانی برگزار میشود.

1396/11/28 17:38
مراسم عزاداری دهه دوم فاطمیه
مراسم عزاداری دهه دوم فاطمیه

مراسم عزاداری دهه دوم فاطمیه در مسجد امام علی النقی(ع) برگزار میشود.

1396/11/28 17:23

1 2 3 4... 13