پایگاه امام علی النقی (ع)
 
سه شنبه 29 اسفند 1396 -

رای به سایت :
146
محبوب
عید با شهدای گمنام96/12/29
عید با شهدای گمنام96/12/29

مراسم عید با شهدای گمنام برگزار میشود.

1396/12/27 23:13
جلسه حلقه شوراء96/12/28
جلسه حلقه شوراء96/12/28

جلسه حلقه شوراء پایگاه مقاومت بسیج امام علی النقی(ع)برگزار شد.

1396/12/27 22:21
سلسله جلسات اخلاقی ایت الله موسوی هشترودی96/12/25
سلسله جلسات اخلاقی ایت الله موسوی هشترودی96/12/25

مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی در مسجد امام علی النقی(ع) برگزار شد.

1396/12/25 18:38
فوتبال هفتگی96/12/24
فوتبال هفتگی96/12/24

فوتبال هفتگی برگزار شد.

1396/12/24 14:20
جلسه دیداریاران96/12/23
جلسه دیداریاران96/12/23

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/12/23 18:18
سلسله جلسات اخلاقی ایت الله موسوی هشترودی96/12/18
سلسله جلسات اخلاقی ایت الله موسوی هشترودی96/12/18

مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی در مسجد امام علی النقی(ع) برگزار شد.

1396/12/18 22:08
فوتبال هفتگی96/12/17
فوتبال هفتگی96/12/17

فوتبال هفتگی برگزار شد.

1396/12/17 16:54
جلسه دیداریاران96/12/16
جلسه دیداریاران96/12/16

جلسه دیداریاران برگزار شد.

1396/12/17 09:00
مراسم سومین و هفتمین روز تدفین شهدای گمنام
مراسم سومین و هفتمین روز تدفین شهدای گمنام

مراسم سومین و هفتمین روز تدفین شهدای گمنام دفاع مقدس بر گزار میشود.

1396/12/14 18:23
مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی96/12/13
مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی96/12/13

مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی در پارک کوکب برگزار شد.

1396/12/13 00:04
مراسم تشیع و تدفین دو شهید گمنام دفاع مقدس96/12/13
مراسم تشیع و تدفین دو شهید گمنام دفاع مقدس96/12/13

مراسم تشیع و تدفین دو شهید گمنام دفاع مقدس در پارک کوکب برگزار شد.

1396/12/12 23:00
قرائت هفتگی زیارت عاشورا96/12/12
قرائت هفتگی زیارت عاشورا96/12/12

قرائت هفتگی زیارت عاشورا در مسجد امام علی النقی(ع)برگزار شد.

1396/12/10 17:15
آماده سازی مزار دو شهید گمنام96/12/12
آماده سازی مزار دو شهید گمنام96/12/12

آماده سازی مزار دو شهید گمنام در پارک کوکب

1396/12/10 16:34
جلسه دیداریاران96/12/9
جلسه دیداریاران96/12/9

جلسه دیدار یاران برگزار شد.

1396/12/09 17:54
تشیع و تدفین پیکر پاک دو شهید گمنام دفاع مقدس
تشیع و تدفین پیکر پاک دو شهید گمنام دفاع مقدس

مراسم تشیع و تدفین پیکر پاک دو شهید گمنام دفاع مقدس برگزار میشود.

1396/12/06 20:29
مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی96/12/4
مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی96/12/4

مراسم قرائت زیارت آل یاسین همراه با سخنرانی ایت الله موسوی هشترودی در مسجد امام علی النقی(ع) برگزار شد.

1396/12/04 17:25
فوتبال هفتگی96/12/3
فوتبال هفتگی96/12/3

فوتبال هفتگی برگزار شد.

1396/12/03 16:35
جلسه دیدار یاران چهارشنبه96/12/2
جلسه دیدار یاران چهارشنبه96/12/2

جلسه دیدار یاران چهارشنبه96/12/2 با سخنرانی استاد باقرزاده برگزار شد

1396/12/02 18:30
اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء همراه با عزاداری و سخنرانی
اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء همراه با عزاداری و سخنرانی

اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء همراه با عزاداری و سخنرانی در مسجد امام علی النقی(ع) برگزار شد.

1396/12/02 18:24
دسته عزاداری به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)
دسته عزاداری به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)

دسته عزاداری به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) برگزار شد.

1396/12/02 18:08

1 2 3 4... 19